Дома   Продолжување на АгБиз За АгБиз Проекти Контакт Линкови USAID.gov USAID.gov
УСАИД Лого
АгБиз
Се наоѓате тука » Дома » Контакт

Канцеларијата на AgBiz се наоѓа во Скопје. Нашето работно време е од понеделник до петок (8:00 - 17:00). Важните податоци, како што се адреса, телефони и други контакт информации се дадени подолу.

 • Адреса
  Ве молиме користете ги наведените линкови за да ја дознаете адресата на нашата канцеларија.
   
 • Телефон и факс
  Овде ќе ги најдете броевите на нашиот телефон и факс.
   
 • E-Mail адреси
  Список на некоку АгБиз e-mail адреси за полесна електронска комуникација.
   
 • Одговорни лица
  Список на надлежни лица одговорни за различни аспекти од работата на АгБиз.

 • Контактен формулар
  Ве молиме користете го следниот e-mail формулар за да ни испратите електронска порака.

КОНТАКТ

Адреса »
Телефон и факс »
E-Mail адреси »
Одговорни лица »
Контактен формулар »ИНТЕРЕСНИ ЛИНКОВИ


Тело за Меѓународна храна и развој на земјоделието на УСАИД
Отсек за земјоделие во САД
Организација за храна и земјоделие при ООН

English
Македонски
    АгБиз програма на УСАИД
Доверливост на податоци : Додатоци : Мапа на сајтот : Контакт : English
• Информациите истакнати на оваа веб страна не се официјални информации од Владата на САД и не претставуваат ставови или мислења искажани од Американската Агенција за Меѓународен Развој (УСАИД) или од Владата на САД •