УСАИД ЛогоUSAID 50 ANNIVERSARY Logo
АгБиз Лого
Дома   Продолжување на АгБиз За АгБиз Проекти Контакт Линкови USAID.gov USAID.gov
АгБиз Слики images
Оваа година, одбележуваме 50 години откако Џон Ф. Кенеди ја формираше Американската агенција за меѓународен развој. На оваа годишнина им оддаваме почит на сите мажи и жени од УСАИД чијашто посветеност спаси милиони животи во целиот свет и донесе надеж и можности за земјите во развој. Кликнете овде да го проследите видеото со пораката на Администраторот Раџив Шах по повод годишнината.

Писмото за 2012 година на д-р Раџив Шах, Администраторот на УСАИД


Продолжување на АгБиз - Компоненти

• Зголемена продуктивност,   конкурентност и продажба на свежо   овошје и зеленчук

• Зголемена продуктивност,   конкурентност и продажба на   преработки од зеленчук

• Подобрен пристап до финансии

• Зајакнување на капацитетот за   лобирање

• Развој на извозни стратегии и плановиФинансиски извештај за 2013


Продолжување на АгБиз - Компоненти

• Поддршка на Агенцијата за странски   инвестиции и промоција на извозот   (Инвест Македонија)

• Идентификација, рангирање и развој на   потребите за реформирање на   регулативите и институциите

• Поддршка на Министерството за   земјоделство, шумарство и   водостопанствоНастани

Крај на април, 2013 - Скопје, Конференциска сала на МЗШВ

Округла маса за Законот и правилниците за квалитет на земјоделски производи

29 април, 2013 - Струмица

Финална презентација на Секторските извозни маркетинг планови

25 април, 2013 - Скопје

Финална презентација на резултатите од имплементацијата на моделот за Договорно производство

11 април, 2013 - Скопје

Презентација на резултатите од анализата на исплатливоста на енергетската ефикасност на производство на зеленчук во стакленици

9 април, 2013

Кредитирање во земјоделството - Состојби и перспективи

8 април, 2013 - Струмица

Фокус група потсекторите за пиперка и презентација на напредни постбербени техники

5 април, 2013 - Струмица

Обука за производство на жолта пиперка

3-4 април, 2013 - Ресен и Неготино

Фокус групи за потсекторите за јаболко и трпезно грозје

2-15 април, 2013 - Струмица, Кочани, Тетово и Гевгелија

Теренска обука за напредни производствени технологии во градинарството

18-22 март, 2013 - Шведска и Литванија

Студиска посета и деловни средби

12-14 март, 2013 - Хотел Сириус, Струмица

Обука за ефикасно организирање на работилници и промотивни кампањи

28 февруари, 2013 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Презентација на можностите за кредитирање и осигурување во земјоделството за Потсекторските групи за овошје и зеленчук

27 февруари, 2013 - Хотел Сириус, Струмица

Работилница за изготвување на секторски извозни маркетинг планови за секторот за преработки од овошје и зеленчук

26 февруари, 2013 - Хотел Сириус, Струмица

Работилница за изготвување на секторски извозни маркетинг планови за секторот за свежо овошје и зеленчук

19-20 февруари, 2013 - Хотел Сириус, Струмица

Работилница за ревизија на Националните програми за поддршка и подготовка на предлог за нивно приспособување согласно потребите и барањата на потсекторите

12 февруари, 2013 - Струмица

Фокус група за потсекторот за пиперка

11-14 февруари, 2013 - Унгарија

Посета на организации и групи на производители на овошје и зеленчук

4-9 февруари, 2013 - Берлин, Германија

Фрут Логистика 2013

29&31 јануари, 2013 - Ресен и Кавадарци

Фокус групи за потсекторите за јаболко и трпезно грозје и презентација на можностите за финансирање и осигурување во земјоделството

20 декември, 2012 - Стопанска комора на РМ, Скопје

Работилница за изготвување на секторски извозни маркетинг планови за секторот за преработки од овошје и зеленчук

18 декември, 2012 - Стопанска комора на РМ, Скопје

Работилница за изготвување на секторски извозни маркетинг планови за секторот за свежо овошје и зеленчук

10-14 декември, 2012 - Ресен, Струмица и Кавадарци

Фокус групи за потсекторите за трпезно грозје, јаболко и пиперка

10-11 декември, 2012 - Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје

Обука за претставници од МЗШВ за подготовка на македонското земјоделство за преговарачките процеси со ЕУ

3 декември, 2012 - Собрание на РМ, Скопје

Обука за членовите на Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство на Собранието на РМ на тема „Интеграција на македонското земјоделство во ЕУ“

19-20 ноември, 2012 - Скопје

Посета на руски увозници на преработки од зеленчук

14-17 ноември, 2012 - Болцано, Италија

Интерпома 2012 - Интернационален саем за јаболко

5 ноември - Стопанска комора на Македонија, Скопје

Конференција и деловни средби за нетрадиционални извозни пазари (трпезно грозје)

30-31 октомври, 2012 - Хотел Сириус, Струмица

Работилница за изготвување на секторски извозни маркетинг планови за секторите за свежо и преработено овошје и зеленчук

8 октомври, 2012 - Конференциска сала на Реплек, Скопје

КОнференција за хигиенско инженерство и дизајн

3 октомври, 2012 - Кавадарци

Фокус група за потсекторот за трпезно грозје

2 октомври, 2012 - Хотел Студио, Струмица

Фокус група за потсекторот за пиперка

27 септември, 2012 - Хотел Сириус, Струмица

Промоција на брошура за Договорно производство

25-26 септември, 2012 - Хотел Сириус, Струмица

Работилница за изготвување на секторски извозни маркетинг планови за секторите за свежо и преработено овошје и зеленчук

25-28 септември, 2012 - Ресен

Конференција за нетрадиционални извозни пазари (јаболко)

17-20 септември, 2012 - Москва, Русија

Интернационален саем за храна и пијалоци

14 септември, 2012 - Скопје

Обука на тема „Односи со донаторите“

10-11 септември, 2012 - Маврово

Обука на тема „Менаџмент и лидерски вештини“

10-12 септември, 2012 - Струмица

Конференција за нетрадиционални извозни пазари (пиперка)

Крај на август, 2012 - Кочани и Гевгелија

Имплементација на Глобал ГАП

22 август, 2012 - Охрид

Обука за вештини за презентирање

21 август, 2012 - Охрид

Обука за организациски менаџмент

Крај на јули, 2012 - Ресен

Обука за постбербени Smart Fresh технологии

27 јули, 2012 - Хотел Сити Парк, Скопје

Промоција на 4 брошури

16-25 јули, 2012 - Струмица, Богданци

Теренска обука за производствени технологии за пиперка

19 јули, 2012 - Струмица

Фокус група за потсекторот за пиперка

11-12 јули, 2012 - Охрид

Обука на тема „Деловни преговори“

8-12 јули, 2012 - Кавадарци, Струмица, Неготино

Теренска обука за производство на трпезно грозје

6 јули, 2012 - Ресен

Фокус група за потсекторот за јаболко

3-10 јули, 2012 - Ресен

Теренска обука за производство на јаболко

18-19 јуни, 2012 - Хотел Капри, Битола

Обука на тема „Застапување и лобирање“

18-22 јуни, 2012 - Кавадарци и Струмица

Обука за примарни производители за производствени технологии и саден материјал за трпезно грозје

18-22 јуни, 2012 - Штип и Валандово

Обука за примарни производители за производствени технологии и саден материјал за јаболко

18-22 јуни, 2012 - Богданци и Струмица

Обука за прилагодување на производството на пиперка со барањата на пазарот

18-22 јуни, 2012 - Струмица, Тетово и Кочани

Обука за кооперативи и организации на производители во македонскиот хортикултурен сектор

4-7 јуни, 2012 - Кочани, Тетово и Струмица

Обука за маркетинг стандарди за свеж и преработен зеленчук

4-9 јуни, 2012 - Италија

Студиска посета и деловни средби

29 мај - 7 јуни, 2012 - Вашингтон, Чикаго и Њујорк, САД

Студиска посета и промоција на македонски винарии

Крај на мај, 2012 - Неготино

Обука за примарни производители за производствени технологии и саден материјал за трпезно грозје

Крај на мај, 2012 - Валандово

Обука за примарни производители за производствени технологии и саден материјал за јаболко

Трета недела од мај, 2012 - Богданци

Обука за прилагодување на производството на пиперка со барањата на пазарот

Трета недела од мај, 2012 - Местото дополнително ќе се одреди

Обука за примарни производители за усвојување на препораките на ЕУ

17-18 мај, 2012 - Х.Квинс и Инвест Македонија

Иницијален состанок за развој на секторски извозни маркетинг планови за свежо овошје и зеленчук и преработки од зеленчук

8 мај, 2012 - Клуб на новинари, Скопје

Работилница - „Иновации во земјоделството и како полесно да пристапите до Фондот за иновации на УСАИД“

4 мај, 2012 - Тетово

Опитни полиња за нови сорти и нова производтствена технологија

3 мај, 2012 - Кочани и Куманово

Опитни полиња за нови сорти и нова производтствена технологија

2 мај, 2012 - Гевгелија и Струмица

Опитни полиња за нови сорти и нова производтствена технологија

Крај на април, 2012 - Струмица

Обука за прилагодување на производството на пиперка со барањата на пазарот

5-6 април, 2012 - Хотел Сириус, Струмица

Обука за стратегиско планирање на Потсекторските групи на МЗШВ за овошје и зеленчук

5 април, 2012 - Хотел Фени, Кавадарци

Фокус група за трпезно грозје и презентација на можности за финансирање на земјоделци

3 април, 2012 - Ресторан Вито, Ресен

Фокус група за јаболко и презентација на можности за финансирање на земјоделци

29 март, 2012 - Хотел Сириус, Струмица

Фокус група за зеленчук и презентација на можности за финансирање на земјоделци

25-28 март, 2012 - Варшава, Полска

Студиска посета и деловни средби

10-19 март, 2012 - Мелбурн и Сиднеј, Австралија

Студиска посета и деловни средби

1 март, 2012 - Хотел Романтик, Велес

Обука за управување со штетни влијанија врз околината и мерки за заштита на животната средина

28 февруари, 2012 - Мотел Вардар, Гевгелија

Презентација на интерактивен веб портал наменет за членовите на Синџирот на вредности за преработки од зеленчук

8-10 февруари, 2012 - Берлин, Германија

ФРУТ ЛОГИСТИКА 2012, Итернационален саем за свежо овошје и зеленчук

1-5 февруари, 2012 - Солун, Грција

АГРОТИКА 2012, 24ти интернационален саем за земјоделска механизација, опрема, семенски материјали и ѓубрива

31 јануари, 2012 - Хотел Фени, Кавадарци

Форум на тема: “Како полесно до финансии и алтернативни начини на финансирање на Вашиот бизнис”

1 декември, 2011 – Хотел Сириус, Струмица

Форум на тема: „Како полесно до финансии и алтернативни начини на финансирање на Вашиотбизнис“

19-26 декември, 2011 - Струмица, Охрид, Кавадарци

Фокус групи за овошје, зеленчук и трпезно грозје

 
 
 
English
Македонски
• Информациите истакнати на оваа веб страна не се официјални информации од Владата на САД и не претставуваат ставови или мислења искажани од Американската Агенција за Меѓународен Развој (УСАИД) или од Владата на САД •
АРД Инц. Лого