Дома   Продолжување на АгБиз За АгБиз Проекти Контакт Линкови USAID.gov USAID.gov
УСАИД Лого
АгБиз
Се наоѓате тука » Дома » Додатоци

Симнете ги потребните додатоци

За преглед на делови од овој веб сајт треба да имате одредени бесплатни додатоци за Вашиот browser. На оваа страница се наоѓаат потребните линкови за превземање.

Adobe Acrobat Reader

Софтверот Adobe Acrobat Reader е бесплатен прегледник за документите во форматот Adobe Portable Document Format (PDF). Тој функционира на најразличен тип хардверски платформи и на сите оперативни системи.

Превземете го Adobe Acrobat Reader

Adobe download site

Adobe Flash Player

Бесплатниот Adobe Flash Player служи за прегледување на интерактивни мултимедијални содржини и апликации.

Превземете го Adobe Flash Player

Adobe Flash Player download

English
Македонски
    АгБиз програма на УСАИД
Доверливост на податоци : Додатоци : Мапа на сајтот : Контакт : English
• Информациите истакнати на оваа веб страна не се официјални информации од Владата на САД и не претставуваат ставови или мислења искажани од Американската Агенција за Меѓународен Развој (УСАИД) или од Владата на САД •