Дома   Продолжување на АгБиз За АгБиз Проекти Контакт Линкови USAID.gov USAID.gov
УСАИД Лого
АгБиз
Се наоѓате тука » Дома » Проекти

За подобро да се обезбеди техничка помош ние создадовме корисни информации за да се подобрат капацитетите за земјоделското производство, обработка и маркетинг.
ПРОЕКТИ

ИНТЕРЕСНИ ЛИНКОВИ


Тело за Меѓународна храна и развој на земјоделието на УСАИД
Отсек за земјоделие во САД
Организација за храна и земјоделие при ООН

English
Македонски
    АгБиз програма на УСАИД
Доверливост на податоци : Додатоци : Мапа на сајтот : Контакт : English
• Информациите истакнати на оваа веб страна не се официјални информации од Владата на САД и не претставуваат ставови или мислења искажани од Американската Агенција за Меѓународен Развој (УСАИД) или од Владата на САД •